schoolondersteuningsprofiel

vacatures

OZC Orion, SimonSmitweg 7, 2353 GA Leiderdorp

tel: 071-5899260  email: info@ozc-orion.nl

OZC Orion

 

Onderwijs Zorg Combinatie "Orion" biedt een combinatie van onderwijs en zorg aan kinderen in de Leidse regio. De kinderen van  Orion hebben (ernstige) gedragsproblemen, waardoor zij binnen het reguliere of speciale onderwijs niet aan leren toe kunnen komen.

In de kleine groepen op OZC Orion werken pedagogisch medewerkers samen met leerkrachten aan de ontwikkeling van de kinderen. Er wordt per kind bekeken wat de beste combinatie tussen zorg en onderwijs is.

OZC Orion vindt  samenwerking met de ouders heel belangrijk.
Op OZC Orion kunnen alleen kinderen geplaatst worden vanuit de volgende drie samenwerkingsverbanden; SWV PPO Leiden, SWV Rijnstreek en SWV Duin en bollen.

 

OZC Orion biedt kansen aan kinderen van 3 tot en met 12 jaar, die door Bureau Jeugdzorg zijn geïndiceerd voor een geïntegreerd aanbod van onderwijs en zorg.

 
Weinig dingen helpen een mens meer dan hem verantwoordelijkheid te geven en te laten merken dat je hem vertrouwt.
 
Weinig dingen helpen een mens meer dan hem verantwoordelijkheid te geven en te laten merken dat je hem vertrouwt.
 
 
Weinig dingen helpen een mens meer dan hem verantwoordelijkheid te geven en te laten merken dat je hem vertrouwt.