Hoe wij werken Na de plaatsing
KIND VOLGSYSTEEM Binnen Orion vinden we het heel belangrijk om de totale ontwikkeling van alle kinderen goed in kaart te brengen om ons handelen zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijs- en zorgbehoeften van elk kind. Hiertoe gebruiken we verschillende middelen. Uiteraard zijn ook de dagelijkse observaties en bevindingen van leerkrachten en pedagogisch medewerkers van groot belang. Binnen Orion 3-6 wordt de algehele ontwikkeling van het kind wordt gevolgd aan de hand van het Ontwikkeling Volg Model (OVM). Het OVM is een observatiesysteem waarin allerlei aspecten van de kinderlijke ontwikkeling in de vorm van ontwikkelingslijnen met ontwikkelingsfasen zijn uitgewerkt. De volgende ontwikkelingslijnen zijn uitgewerkt: • identiteitsontwikkeling • sociaal-emotionele ontwikkeling • speel- en werkgedrag • (senso)motorische ontwikkeling • zintuiglijke ontwikkeling • spraak- en taal(denk)ontwikkeling • wereldverkenning • symboolverkenning. Het instrument wordt gebruikt in de dagelijkse onderwijsleersituatie bij verschillende activiteiten en in gevarieerde situaties. Naast het OVM gebruikt Orion de Cito-toetsen “taal voor kleuters” en “rekenen voor kleuters” om het niveau van het kind te bepalen en vaststellen in hoeverre een kind zich ontwikkelt binnen zijn /haar eigen mogelijkheden. Daarnaast levert het inzicht in de ontwikkeling van het kind ten opzichte van de scores binnen het reguliere basisonderwijs Aan de hand van deze gegevens maakt de leerkracht een analyse en wordt duidelijk op welke ontwikkelingsgebieden sprake is van een leerachterstand of -voorsprong. Het leerkrachtgedrag en het onderwijsaanbod wordt hierop afgestemd, zodat een kind altijd op zijn eigen niveau werkt en de juiste instructie krijgt. tijd voor school ouders het team kindvolgsysteem opp en handelingsplannen onderwijs-zorg
KIND VOLGSYSTEEM Binnen Orion vinden we het heel belangrijk om de totale ontwikkeling van alle kinderen goed in kaart te brengen om ons handelen zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijs- en zorgbehoeften van elk kind. Hiertoe gebruiken we verschillende middelen. Uiteraard zijn ook de dagelijkse observaties en bevindingen van leerkrachten en pedagogisch medewerkers van groot belang. Binnen Orion 3-6 wordt de algehele ontwikkeling van het kind wordt gevolgd aan de hand van het Ontwikkeling Volg Model (OVM). Het OVM is een observatiesysteem waarin allerlei aspecten van de kinderlijke ontwikkeling in de vorm van ontwikkelingslijnen met ontwikkelingsfasen zijn uitgewerkt. De volgende ontwikkelingslijnen zijn uitgewerkt: • identiteitsontwikkeling • sociaal-emotionele ontwikkeling • speel- en werkgedrag • (senso)motorische ontwikkeling • zintuiglijke ontwikkeling • spraak- en taal(denk)ontwikkeling • wereldverkenning • symboolverkenning. Het instrument wordt gebruikt in de dagelijkse onderwijsleersituatie bij verschillende activiteiten en in gevarieerde situaties. Naast het OVM gebruikt Orion de Cito-toetsen “taal voor kleuters” en “rekenen voor kleuters” om het niveau van het kind te bepalen en vaststellen in hoeverre een kind zich ontwikkelt binnen zijn /haar eigen mogelijkheden. Daarnaast levert het inzicht in de ontwikkeling van het kind ten opzichte van de scores binnen het reguliere basisonderwijs Aan de hand van deze gegevens maakt de leerkracht een analyse en wordt duidelijk op welke ontwikkelingsgebieden sprake is van een leerachterstand of -voorsprong. Het leerkrachtgedrag en het onderwijsaanbod wordt hierop afgestemd, zodat een kind altijd op zijn eigen niveau werkt en de juiste instructie krijgt. kindvolgsysteem
KIND VOLGSYSTEEM Binnen Orion vinden we het heel belangrijk om de totale ontwikkeling van alle kinderen goed in kaart te brengen om ons handelen zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijs- en zorgbehoeften van elk kind. Hiertoe gebruiken we verschillende middelen. Uiteraard zijn ook de dagelijkse observaties en bevindingen van leerkrachten en pedagogisch medewerkers van groot belang. Binnen Orion 3-6 wordt de algehele ontwikkeling van het kind wordt gevolgd aan de hand van het Ontwikkeling Volg Model (OVM). Het OVM is een observatiesysteem waarin allerlei aspecten van de kinderlijke ontwikkeling in de vorm van ontwikkelingslijnen met ontwikkelingsfasen zijn uitgewerkt. De volgende ontwikkelingslijnen zijn uitgewerkt: • identiteitsontwikkeling • sociaal-emotionele ontwikkeling • speel- en werkgedrag • (senso)motorische ontwikkeling • zintuiglijke ontwikkeling • spraak- en taal(denk)ontwikkeling • wereldverkenning • symboolverkenning. Het instrument wordt gebruikt in de dagelijkse onderwijsleersituatie bij verschillende activiteiten en in gevarieerde situaties. Naast het OVM gebruikt Orion de Cito-toetsen “taal voor kleuters” en “rekenen voor kleuters” om het niveau van het kind te bepalen en vaststellen in hoeverre een kind zich ontwikkelt binnen zijn /haar eigen mogelijkheden. Daarnaast levert het inzicht in de ontwikkeling van het kind ten opzichte van de scores binnen het reguliere basisonderwijs Aan de hand van deze gegevens maakt de leerkracht een analyse en wordt duidelijk op welke ontwikkelingsgebieden sprake is van een leerachterstand of -voorsprong. Het leerkrachtgedrag en het onderwijsaanbod wordt hierop afgestemd, zodat een kind altijd op zijn eigen niveau werkt en de juiste instructie krijgt. kindvolgsysteem
kindvolgsysteem
KIND VOLGSYSTEEM Binnen Orion vinden we het heel belangrijk om de totale ontwikkeling van alle kinderen goed in kaart te brengen om ons handelen zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijs- en zorgbehoeften van elk kind. Hiertoe gebruiken we verschillende middelen. Uiteraard zijn ook de dagelijkse observaties en bevindingen van leerkrachten en pedagogisch medewerkers van groot belang. Binnen Orion 3-6 wordt de algehele ontwikkeling van het kind wordt gevolgd aan de hand van het Ontwikkeling Volg Model (OVM). Het OVM is een observatiesysteem waarin allerlei aspecten van de kinderlijke ontwikkeling in de vorm van ontwikkelingslijnen met ontwikkelingsfasen zijn uitgewerkt. De volgende ontwikkelingslijnen zijn uitgewerkt: • identiteitsontwikkeling • sociaal-emotionele ontwikkeling • speel- en werkgedrag • (senso)motorische ontwikkeling • zintuiglijke ontwikkeling • spraak- en taal(denk)ontwikkeling • wereldverkenning • symboolverkenning. Het instrument wordt gebruikt in de dagelijkse onderwijsleersituatie bij verschillende activiteiten en in gevarieerde situaties. Naast het OVM gebruikt Orion de Cito-toetsen “taal voor kleuters” en “rekenen voor kleuters” om het niveau van het kind te bepalen en vaststellen in hoeverre een kind zich ontwikkelt binnen zijn /haar eigen mogelijkheden. Daarnaast levert het inzicht in de ontwikkeling van het kind ten opzichte van de scores binnen het reguliere basisonderwijs Aan de hand van deze gegevens maakt de leerkracht een analyse en wordt duidelijk op welke ontwikkelingsgebieden sprake is van een leerachterstand of -voorsprong. Het leerkrachtgedrag en het onderwijsaanbod wordt hierop afgestemd, zodat een kind altijd op zijn eigen niveau werkt en de juiste instructie krijgt.
KIND VOLGSYSTEEM Binnen Orion vinden we het heel belangrijk om de totale ontwikkeling van alle kinderen goed in kaart te brengen om ons handelen zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijs- en zorgbehoeften van elk kind. Hiertoe gebruiken we verschillende middelen. Uiteraard zijn ook de dagelijkse observaties en bevindingen van leerkrachten en pedagogisch medewerkers van groot belang. Binnen Orion 3-6 wordt de algehele ontwikkeling van het kind wordt gevolgd aan de hand van het Ontwikkeling Volg Model (OVM). Het OVM is een observatiesysteem waarin allerlei aspecten van de kinderlijke ontwikkeling in de vorm van ontwikkelingslijnen met ontwikkelingsfasen zijn uitgewerkt. De volgende ontwikkelingslijnen zijn uitgewerkt: • identiteitsontwikkeling • sociaal-emotionele ontwikkeling • speel- en werkgedrag • (senso)motorische ontwikkeling • zintuiglijke ontwikkeling • spraak- en taal(denk)ontwikkeling • wereldverkenning • symboolverkenning. Het instrument wordt gebruikt in de dagelijkse onderwijsleersituatie bij verschillende activiteiten en in gevarieerde situaties. Naast het OVM gebruikt Orion de Cito-toetsen “taal voor kleuters” en “rekenen voor kleuters” om het niveau van het kind te bepalen en vaststellen in hoeverre een kind zich ontwikkelt binnen zijn /haar eigen mogelijkheden. Daarnaast levert het inzicht in de ontwikkeling van het kind ten opzichte van de scores binnen het reguliere basisonderwijs Aan de hand van deze gegevens maakt de leerkracht een analyse en wordt duidelijk op welke ontwikkelingsgebieden sprake is van een leerachterstand of -voorsprong. Het leerkrachtgedrag en het onderwijsaanbod wordt hierop afgestemd, zodat een kind altijd op zijn eigen niveau werkt en de juiste instructie krijgt.
kindvolgsysteem