HET TEAM Overlegvormen Periodiek is er per afdeling werkoverleg tussen de gedragswetenschapper(s), schoolpsycholo(o)g(en) en directeur. De gedragswetenschappers van Orion overleggen regelmatig met de betrokken hulpverleners en het team van de groep over de realisatie van de doelen, de benodigde aanpak en het aanbod. Schoolpsycholoog/Intern begeleider en gedragswetenschapper coachen samen de teams in hun professionele ontwikkeling op alle gebieden waar zij in de samenwerking mee te maken hebben. Het team van Orion 3-6 Binnen de beide teams werken zowel medewerkers van PROO Leiden als Cardea. Zij zijn over het algemeen gekoppeld aan één van de afdelingen. Leerkrachten Onderwijsassistenten Yvette Laman Roos Swinden Ria ten Bosch Rita Langedijk Leerkrachtondersteuners Jacqueline van Asperen Marjan van de Krogt Pedagogisch medewerkers Diny Akkerman Gedragswetenschappers Bianca Nieuwenburg Ilonka von Rudnay Melanie de Lange Leonie de Hoog Jolande van Duijne Saskia Nauta Michelle Kettenis Brenda Schaeffers Irin Jacques Miranda Vos Manon Branger Schoolpsychologen/ intern begeleiders Chantal de Vries Elise Hoogenboom Administratief medewerker Spraak-Taalpatholoog Petra Wiessing Caroline Nater Secretariaat Danielle Kuperus Annemiek Konings Directeur Conciërge Jaap Ritsema Michel Kiers tijd voor school ouders het team kindvolgsysteem opp en handelingsplannen onderwijs-zorg Hoe wij werken Na de plaatsing
HET TEAM Overlegvormen Periodiek is er per afdeling werkoverleg tussen de gedragswetenschapper(s), schoolpsycholo(o)g(en) en directeur. De gedragswetenschappers van Orion overleggen regelmatig met de betrokken hulpverleners en het team van de groep over de realisatie van de doelen, de benodigde aanpak en het aanbod. Schoolpsycholoog/Intern begeleider en gedragswetenschapper coachen samen de teams in hun professionele ontwikkeling op alle gebieden waar zij in de samenwerking mee te maken hebben. Het team van Orion 3-6 Binnen de beide teams werken zowel medewerkers van PROO Leiden als Cardea. Zij zijn over het algemeen gekoppeld aan één van de afdelingen. Leerkrachten Onderwijsassistenten Yvette Laman Roos Swinden Ria ten Bosch Rita Langedijk Leerkrachtondersteuners Jacqueline van Asperen Marjan van de Krogt Pedagogisch medewerkers Diny Akkerman Gedragswetenschappers Bianca Nieuwenburg Ilonka von Rudnay Melanie de Lange Leonie de Hoog Jolande van Duijne Saskia Nauta Michelle Kettenis Brenda Schaeffers Irin Jacques Miranda Vos Manon Branger Schoolpsychologen/ intern begeleiders Chantal de Vries Elise Hoogenboom Administratief medewerker Spraak-Taalpatholoog Petra Wiessing Caroline Nater Secretariaat Danielle Kuperus Annemiek Konings Directeur Conciërge Jaap Ritsema Michel Kiers het team
HET TEAM Overlegvormen Periodiek is er per afdeling werkoverleg tussen de gedragswetenschapper(s), schoolpsycholo(o)g(en) en directeur. De gedragswetenschappers van Orion overleggen regelmatig met de betrokken hulpverleners en het team van de groep over de realisatie van de doelen, de benodigde aanpak en het aanbod. Schoolpsycholoog/Intern begeleider en gedragswetenschapper coachen samen de teams in hun professionele ontwikkeling op alle gebieden waar zij in de samenwerking mee te maken hebben. Het team van Orion 3-6 Binnen de beide teams werken zowel medewerkers van PROO Leiden als Cardea. Zij zijn over het algemeen gekoppeld aan één van de afdelingen. Leerkrachten Onderwijsassistenten Yvette Laman Roos Swinden Ria ten Bosch Rita Langedijk Leerkrachtondersteuners Jacqueline van Asperen Marjan van de Krogt Pedagogisch medewerkers Diny Akkerman Gedragswetenschappers Bianca Nieuwenburg Ilonka von Rudnay Melanie de Lange Leonie de Hoog Jolande van Duijne Saskia Nauta Michelle Kettenis Brenda Schaeffers Irin Jacques Miranda Vos Manon Branger Schoolpsychologen/ intern begeleiders Chantal de Vries Elise Hoogenboom Administratief medewerker Spraak-Taalpatholoog Petra Wiessing Caroline Nater Secretariaat Danielle Kuperus Annemiek Konings Directeur Conciërge Jaap Ritsema Michel Kiers het team
het team
HET TEAM Overlegvormen Periodiek is er per afdeling werkoverleg tussen de gedragswetenschapper(s), schoolpsycholo(o)g(en) en directeur. De gedragswetenschappers van Orion overleggen regelmatig met de betrokken hulpverleners en het team van de groep over de realisatie van de doelen, de benodigde aanpak en het aanbod. Schoolpsycholoog/Intern begeleider en gedragswetenschapper coachen samen de teams in hun professionele ontwikkeling op alle gebieden waar zij in de samenwerking mee te maken hebben. Het team van Orion 3-6 Binnen de beide teams werken zowel medewerkers van PROO Leiden als Cardea. Zij zijn over het algemeen gekoppeld aan één van de afdelingen. Leerkrachten Onderwijsassistenten Yvette Laman Roos Swinden Ria ten Bosch Rita Langedijk Leerkrachtondersteuners Jacqueline van Asperen Marjan van de Krogt Pedagogisch medewerkers Diny Akkerman Gedragswetenschappers Bianca Nieuwenburg Ilonka von Rudnay Melanie de Lange Leonie de Hoog Jolande van Duijne Saskia Nauta Michelle Kettenis Brenda Schaeffers Irin Jacques Miranda Vos Manon Branger Schoolpsychologen/ intern begeleiders Chantal de Vries Elise Hoogenboom Administratief medewerker Spraak-Taalpatholoog Petra Wiessing Caroline Nater Secretariaat Danielle Kuperus Annemiek Konings Directeur Conciërge Jaap Ritsema Michel Kiers
HET TEAM Overlegvormen Periodiek is er per afdeling werkoverleg tussen de gedragswetenschapper(s), schoolpsycholo(o)g(en) en directeur. De gedragswetenschappers van Orion overleggen regelmatig met de betrokken hulpverleners en het team van de groep over de realisatie van de doelen, de benodigde aanpak en het aanbod. Schoolpsycholoog/Intern begeleider en gedragswetenschapper coachen samen de teams in hun professionele ontwikkeling op alle gebieden waar zij in de samenwerking mee te maken hebben. Het team van Orion 3-6 Binnen de beide teams werken zowel medewerkers van PROO Leiden als Cardea. Zij zijn over het algemeen gekoppeld aan één van de afdelingen. Leerkrachten Onderwijsassistenten Yvette Laman Roos Swinden Ria ten Bosch Rita Langedijk Leerkrachtondersteuners Jacqueline van Asperen Marjan van de Krogt Pedagogisch medewerkers Diny Akkerman Gedragswetenschappers Bianca Nieuwenburg Ilonka von Rudnay Melanie de Lange Leonie de Hoog Jolande van Duijne Saskia Nauta Michelle Kettenis Brenda Schaeffers Irin Jacques Miranda Vos Manon Branger Schoolpsychologen/ intern begeleiders Chantal de Vries Elise Hoogenboom Spraak-Taalpatholoog Caroline Nater Administratief medewerker Petra Wiessing Secretariaat Danielle Kuperus Annemiek Konings Conciërge Michel Kiers Directeur Jaap Ritsema
het team