Hoe wij werken Na de plaatsing
HET TEAM Overlegvormen Het team heeft regelmatig overleg over organisatorische zaken en over inhoudelijke zaken. De groepen hebben tweewekelijks een groepsoverleg met gedragswetenschapper, schoolpsycholoog en schoolgezinsbegeleider waarbij zowel de individuele ontwikkeling van kinderen (didactisch en sociaal-emotioneel) als het functioneren van de groep worden besproken. Op basis van alle informatie wordt het handelingsplan opgesteld en wordt op onderwijsinhoudelijk vlak bekeken hoe bijvoorbeeld een leerachterstand kan worden ingehaald en op sociaal-emotioneel gebied aan welke vaardigheden moet worden gewerkt. De schoolpsycholoog/ intern begeleider coacht de leerkrachten op leerkrachtvaardigheden en groepsmanagement. De gedragswetenschappers van Orion overleggen regelmatig met de gezinsbegeleider en het team van de groep over de realisatie van de doelen, de benodigde aanpak en het aanbod. Tevens coacht de gedragswetenschapper de teamleden op vaardigheden ten behoeve van de samenwerking met kind en gezin tijdens een orthopedagogisch overleg. Schoolpsycholoog/Intern begeleider en gedragswetenschapper coachen samen de teams in hun professionele ontwikkeling op alle gebieden waar zij in de samenwerking mee te maken hebben. Periodiek is er per afdeling werkoverleg tussen de gedragswetenschapper(s), schoolpsycholo(o)g(en) en directeur. Tweewekelijks vergadert de Commissie van Begeleiding (bestaande uit de directeur, de schoolpsycholoog, de gedragswetenschapper en schoolgezinsbegeleiders). In deze besprekingen wordt afgestemd over de in-, door- en uitstroom van leerlingen en worden zorgen besproken met betrekking tot de leerlingen en besluiten genomen m.b.t. in te zetten zorg. Het team van OZC Orion 6-12 Binnen het team werken zowel medewerkers van PROO Leiden als Cardea. Leerkrachten Wilma Sassen Harold Brand Simone Faber Saskia Schakenbos Esther Valentijn Stefanie Noordhuizen Pedagogisch medewerkers Sanne van Leeuwen Marlou Jenner Reijman Iris Mans Leonie Boonekamp Marieke Vooijs Mellika del Prado Leerkrachtondersteuners Thomas Hol Brigitte Schoonderwoerd Vakleerkrachten Annemarie Polvliet (kunst) Bianca de Bruijn (bewegingsonderwijs) Schoolgezinsbegeleiders René Broekstra Mandy Ravensbergen Secretariaat
Annemiek Konings

Administrief medewerker Petra Wiessing Gedragswetenschapper Marieke Berkheij Schoolpsycholoog/Intern begeleider Wendy van Iersel

Spraak-Taalpatholoog Caroline Nater Concierge Michel Kiers Directeur Jaap Ritsema tijd voor school ouders het team kindvolgsysteem OPP en handelingsplannen onderwijs-zorg
HET TEAM Overlegvormen Het team heeft regelmatig overleg over organisatorische zaken en over inhoudelijke zaken. De groepen hebben tweewekelijks een groepsoverleg met gedragswetenschapper, schoolpsycholoog en schoolgezinsbegeleider waarbij zowel de individuele ontwikkeling van kinderen (didactisch en sociaal-emotioneel) als het functioneren van de groep worden besproken. Op basis van alle informatie wordt het handelingsplan opgesteld en wordt op onderwijsinhoudelijk vlak bekeken hoe bijvoorbeeld een leerachterstand kan worden ingehaald en op sociaal-emotioneel gebied aan welke vaardigheden moet worden gewerkt. De schoolpsycholoog/ intern begeleider coacht de leerkrachten op leerkrachtvaardigheden en groepsmanagement. De gedragswetenschappers van Orion overleggen regelmatig met de gezinsbegeleider en het team van de groep over de realisatie van de doelen, de benodigde aanpak en het aanbod. Tevens coacht de gedragswetenschapper de teamleden op vaardigheden ten behoeve van de samenwerking met kind en gezin tijdens een orthopedagogisch overleg. Schoolpsycholoog/Intern begeleider en gedragswetenschapper coachen samen de teams in hun professionele ontwikkeling op alle gebieden waar zij in de samenwerking mee te maken hebben. Periodiek is er per afdeling werkoverleg tussen de gedragswetenschapper(s), schoolpsycholo(o)g(en) en directeur. Tweewekelijks vergadert de Commissie van Begeleiding (bestaande uit de directeur, de schoolpsycholoog, de gedragswetenschapper en schoolgezinsbegeleiders). In deze besprekingen wordt afgestemd over de in-, door- en uitstroom van leerlingen en worden zorgen besproken met betrekking tot de leerlingen en besluiten genomen m.b.t. in te zetten zorg. Het team van OZC Orion 6-12 Binnen het team werken zowel medewerkers van PROO Leiden als Cardea. Leerkrachten Wilma Sassen Harold Brand Simone Faber Saskia Schakenbos Esther Valentijn Stefanie Noordhuizen Pedagogisch medewerkers Sanne van Leeuwen Marlou Jenner Reijman Iris Mans Leonie Boonekamp Marieke Vooijs Mellika del Prado Leerkrachtondersteuners Thomas Hol Brigitte Schoonderwoerd Vakleerkrachten Annemarie Polvliet (kunst) Bianca de Bruijn (bewegingsonderwijs) Schoolgezinsbegeleiders René Broekstra Mandy Ravensbergen Secretariaat
Annemiek Konings

Administrief medewerker Petra Wiessing Gedragswetenschapper Marieke Berkheij Schoolpsycholoog/Intern begeleider Wendy van Iersel

Spraak-Taalpatholoog Caroline Nater Concierge Michel Kiers Directeur Jaap Ritsema het team
HET TEAM Overlegvormen Het team heeft regelmatig overleg over organisatorische zaken en over inhoudelijke zaken. De groepen hebben tweewekelijks een groepsoverleg met gedragswetenschapper, schoolpsycholoog en schoolgezinsbegeleider waarbij zowel de individuele ontwikkeling van kinderen (didactisch en sociaal-emotioneel) als het functioneren van de groep worden besproken. Op basis van alle informatie wordt het handelingsplan opgesteld en wordt op onderwijsinhoudelijk vlak bekeken hoe bijvoorbeeld een leerachterstand kan worden ingehaald en op sociaal-emotioneel gebied aan welke vaardigheden moet worden gewerkt. De schoolpsycholoog/ intern begeleider coacht de leerkrachten op leerkrachtvaardigheden en groepsmanagement. De gedragswetenschappers van Orion overleggen regelmatig met de gezinsbegeleider en het team van de groep over de realisatie van de doelen, de benodigde aanpak en het aanbod. Tevens coacht de gedragswetenschapper de teamleden op vaardigheden ten behoeve van de samenwerking met kind en gezin tijdens een orthopedagogisch overleg. Schoolpsycholoog/Intern begeleider en gedragswetenschapper coachen samen de teams in hun professionele ontwikkeling op alle gebieden waar zij in de samenwerking mee te maken hebben. Periodiek is er per afdeling werkoverleg tussen de gedragswetenschapper(s), schoolpsycholo(o)g(en) en directeur. Tweewekelijks vergadert de Commissie van Begeleiding (bestaande uit de directeur, de schoolpsycholoog, de gedragswetenschapper en schoolgezinsbegeleiders). In deze besprekingen wordt afgestemd over de in-, door- en uitstroom van leerlingen en worden zorgen besproken met betrekking tot de leerlingen en besluiten genomen m.b.t. in te zetten zorg. Het team van OZC Orion 6-12 Binnen het team werken zowel medewerkers van PROO Leiden als Cardea. Leerkrachten Wilma Sassen Harold Brand Simone Faber Saskia Schakenbos Esther Valentijn Stefanie Noordhuizen Pedagogisch medewerkers Sanne van Leeuwen Marlou Jenner Reijman Iris Mans Leonie Boonekamp Marieke Vooijs Mellika del Prado Leerkrachtondersteuners Thomas Hol Brigitte Schoonderwoerd Vakleerkrachten Annemarie Polvliet (kunst) Bianca de Bruijn (bewegingsonderwijs) Schoolgezinsbegeleiders René Broekstra Mandy Ravensbergen Secretariaat
Annemiek Konings

Administrief medewerker Petra Wiessing Gedragswetenschapper Marieke Berkheij Schoolpsycholoog/Intern begeleider Wendy van Iersel

Spraak-Taalpatholoog Caroline Nater Concierge Michel Kiers Directeur Jaap Ritsema het team
het team
HET TEAM Overlegvormen Het team heeft regelmatig overleg over organisatorische zaken en over inhoudelijke zaken. De groepen hebben tweewekelijks een groepsoverleg met gedragswetenschapper, schoolpsycholoog en schoolgezinsbegeleider waarbij zowel de individuele ontwikkeling van kinderen (didactisch en sociaal-emotioneel) als het functioneren van de groep worden besproken. Op basis van alle informatie wordt het handelingsplan opgesteld en wordt op onderwijsinhoudelijk vlak bekeken hoe bijvoorbeeld een leerachterstand kan worden ingehaald en op sociaal-emotioneel gebied aan welke vaardigheden moet worden gewerkt. De schoolpsycholoog/ intern begeleider coacht de leerkrachten op leerkrachtvaardigheden en groepsmanagement. De gedragswetenschappers van Orion overleggen regelmatig met de gezinsbegeleider en het team van de groep over de realisatie van de doelen, de benodigde aanpak en het aanbod. Tevens coacht de gedragswetenschapper de teamleden op vaardigheden ten behoeve van de samenwerking met kind en gezin tijdens een orthopedagogisch overleg. Schoolpsycholoog/Intern begeleider en gedragswetenschapper coachen samen de teams in hun professionele ontwikkeling op alle gebieden waar zij in de samenwerking mee te maken hebben. Periodiek is er per afdeling werkoverleg tussen de gedragswetenschapper(s), schoolpsycholo(o)g(en) en directeur. Tweewekelijks vergadert de Commissie van Begeleiding (bestaande uit de directeur, de schoolpsycholoog, de gedragswetenschapper en schoolgezinsbegeleiders). In deze besprekingen wordt afgestemd over de in-, door- en uitstroom van leerlingen en worden zorgen besproken met betrekking tot de leerlingen en besluiten genomen m.b.t. in te zetten zorg. Het team van OZC Orion 6-12 Binnen het team werken zowel medewerkers van PROO Leiden als Cardea. Leerkrachten Wilma Sassen Harold Brand Simone Faber Saskia Schakenbos Esther Valentijn Stefanie Noordhuizen Pedagogisch medewerkers Sanne van Leeuwen Marlou Jenner Reijman Iris Mans Leonie Boonekamp Marieke Vooijs Mellika del Prado Leerkrachtondersteuners Thomas Hol Brigitte Schoonderwoerd Vakleerkrachten Annemarie Polvliet (kunst) Bianca de Bruijn (bewegingsonderwijs) Schoolgezinsbegeleiders René Broekstra Mandy Ravensbergen Secretariaat
Annemiek Konings

Administrief medewerker Petra Wiessing Gedragswetenschapper Marieke Berkheij Schoolpsycholoog/Intern begeleider Wendy van Iersel

Spraak-Taalpatholoog Caroline Nater Concierge Michel Kiers Directeur Jaap Ritsema
HET TEAM Overlegvormen Het team heeft regelmatig overleg over organisatorische zaken en over inhoudelijke zaken. De groepen hebben tweewekelijks een groepsoverleg met gedragswetenschapper, schoolpsycholoog en schoolgezinsbegeleider waarbij zowel de individuele ontwikkeling van kinderen (didactisch en sociaal-emotioneel) als het functioneren van de groep worden besproken. Op basis van alle informatie wordt het handelingsplan opgesteld en wordt op onderwijsinhoudelijk vlak bekeken hoe bijvoorbeeld een leerachterstand kan worden ingehaald en op sociaal-emotioneel gebied aan welke vaardigheden moet worden gewerkt. De schoolpsycholoog/ intern begeleider coacht de leerkrachten op leerkrachtvaardigheden en groepsmanagement. De gedragswetenschappers van Orion overleggen regelmatig met de gezinsbegeleider en het team van de groep over de realisatie van de doelen, de benodigde aanpak en het aanbod. Tevens coacht de gedragswetenschapper de teamleden op vaardigheden ten behoeve van de samenwerking met kind en gezin tijdens een orthopedagogisch overleg. Schoolpsycholoog/Intern begeleider en gedragswetenschapper coachen samen de teams in hun professionele ontwikkeling op alle gebieden waar zij in de samenwerking mee te maken hebben. Periodiek is er per afdeling werkoverleg tussen de gedragswetenschapper(s), schoolpsycholo(o)g(en) en directeur. Tweewekelijks vergadert de Commissie van Begeleiding (bestaande uit de directeur, de schoolpsycholoog, de gedragswetenschapper en schoolgezinsbegeleiders). In deze besprekingen wordt afgestemd over de in-, door- en uitstroom van leerlingen en worden zorgen besproken met betrekking tot de leerlingen en besluiten genomen m.b.t. in te zetten zorg. Het team van OZC Orion 6-12 Binnen het team werken zowel medewerkers van PROO Leiden als Cardea. Leerkrachten Wilma Sassen Harold Brand Simone Faber Saskia Schakenbos Esther Valentijn Stefanie Noordhuizen Pedagogisch medewerkers Sanne van Leeuwen Marlou Jenner Reijman Iris Mans Leonie Boonekamp Marieke Vooijs Mellika del Prado Leerkrachtondersteuners Thomas Hol Brigitte Schoonderwoerd Vakleerkrachten Annemarie Polvliet (kunst) Bianca de Bruijn (bewegingsonderwijs) Schoolgezinsbegeleiders René Broekstra Mandy Ravensbergen Secretariaat
Annemiek Konings

Administrief medewerker Petra Wiessing Gedragswetenschapper Marieke Berkheij Schoolpsycholoog/Intern begeleider Wendy van Iersel

Spraak-Taalpatholoog Caroline Nater Concierge Michel Kiers Directeur Jaap Ritsema
het team